MONTALBAN

Celovečerní pásma:


Zelený Vítěz

dramatisace poetické báje Julia Zeyera

(premiéra 26. listopadu 2019)


Můj bratr kníže Václav

dramatisace románu Josefa Lindy "Záře nad pohanstvem"

(premiéra 21. listopadu 2018)


Přiďte pobejt aneb Pocta Janu Bucharovi

pásmo poudaček Jana Buchara

(premiéra 30. listopadu 2017)


Zvěstuji vám pověst veleslavnou čili Rukopis královédvorský

pásmo lyrických i epických skladeb k dvousetletému výročí od nálezu Rukopisu královédvorského

(premiéra 22. listopadu 2016)


Zahynu-li pod tou Bělou aneb V roce šestašedesátém...

pásmo jarmarečních písní, dopisů a vzpomínek na nešťastnou válku prusko-rakouskou 1866

(premiéra 24. listopadu 2015)


Poudačky těch někerejch lidí

kerkonošské poudačky

(předpremiéra 11. prosince 2014)


Písně veselé chudiny aneb Džbánek žákovské poesie

pásmo satirické až parodické tvorby středověkých universitních studentů

(předpremiéra 21. listopadu 2013)


Tiché světlo

život a dílo Václava Renče

(předpremiéra 8. listopadu 2012)


Úsměvy strejce Floriána

kerkonošské poudačky Prokopa Háska

(částečná předpremiéra 16. července 2011)


Tajemství nepoznaného

literárně dramatické zpracování povídky Jana Čepa "Jakub Kratochvíl"

(premiéra 25. listopadu 2010)


Josef Šír - z díla krkonošského kantora

literárně dramatické pásmo z povídek učitele a spisovatele Josefa Šíra

(premiéra 23. listopadu 2009)


Oslavy 10 let s Montabanem

ohlédnutí za desetiletou činností

(premiéra 22. října 2009)


Rytířská srdce mužná jsou

středověká hrdinská epika

(premiéra 25. listopadu 2008)


Poudačky zpod Kokerháče

lidové poudačky z Krkonoš

(premiéra 24. listopadu 2007)


Daleká pouť Karla Hynka Máchy

literárně dramatické pásmo Máchových próz a básní

(premiéra 4. listopadu 2006)


Já Petr Bezruč

aneb Slezské číslo čili Slezské písně trochu jinak

(premiéra 15. října 2005)


Pojizerské návraty aneb O naději

pásmo podkrkonošské poesie Josefa Janouška

(premiéra 17. září 2004)


Popelka nazaretská

vánoční pásmo

(premiéra 9. prosince 2003)


V propastech paměti

poesie J. Préverta

(premiéra 16. října 2003)


V roce šestašedesátém...

jarmareční písně z prusko-rakouské války roku 1866

(premiéra 6. listopadu 2002)


Na Slovíčka s Karlem Krylem

pásmo Krylových básní a písní

(premiéra 29. listopadu 2001)


650 let Jilemnice

pásmo k 650. výročí založení města Jilemnice

(premiéra 9. listopadu 2000)


A to proto jen, že jsem měl svou zem tak rád...

pásmo muklovské poesie 40. a 50. let

(premiéra 8. března 2000)Kratší vystoupení:


V propastech paměti

poesie J. Préverta

(premiéra 29. března 2011)


Udílení cen studentům 2009

rozverné pohádky a pověsti pro nejmenší

(17. listopadu 2009)


Holubí princezna

poetická pohádka Jana Čepa

(31. března 2009)


Slavnostní večer u příležitosti 90. výročí vzniku ČSR

pásmo veršů Rudolfa Medka, Jaroslava Seiferta, Františka Halase a Karla Kryla

(28. října 2008)


Škola je místo, kde děti a učitel trápeni jsou

zápisky paseckého preceptora Věnceslava Metelky

(1. dubna 2008)


Poudačky zpod Kokerháče v Kouzelném kukátku

rozhlasový pořad ČRo Hradec Králové

(30. prosince 2007)


Udílení cen studentům 2007

rozverné texty Hálkovy, Holubovy a Jelínkovy při předávání ocenění jilemnickým studentům

(15. listopadu 2007)


Poetické struny

vysoká poesie Václava Renče na úvod koncertu vážné hudby

(28. října 2007)Vystoupení jednotlivých členů souboru:


Má nejdražší přítelkyně - ze života Betty Fibichové

literárně-hudební pásmo z dramatického života jilemnické rodačky
Krkonošské museum v Jilemnici

(7. června 2011)


Podvečer s pohádkou

pohádky z Orlických hor od Josefa Lukáška
Krkonošské museum v Jilemnici

(14. září 2010)


Z pohádky do pohádky

vernisáž výstavy ilustrací malíře Jana Hladíka
Krkonošské museum v Jilemnici

(7. května 2010)


Starodávní poutníci

křest 80. knihy spisovatelky Marie Kubátové
Krkonošské museum v Jilemnici

(12. března 2010)


Adventní setkání

předvánoční večer krásného slova a hudby
SD Jilm v Jilemnici

(10. prosince 2009)


Přesýpání nálad

vernisáž výstavy o malíři Františku Kavánovi
Krkonošské museum v Jilemnici

(26. února 2009)


Z myšlenek českého kavalíra

vernisáž výstavy o Janu Nepomuku hraběti Harrachovi
Krkonošské museum v Jilemnici

(18. září 2008)