MONTALBAN

V propastech paměti


krátké pásmo poesie J. Préverta přednesené u příležitosti slavnostního večera věnovaného pedagogům jilemnického regionu


Termín vystoupení:

29. března 2011 - SD Jilm Jilemnice

O texty se podělili: Mariana Paldusová, Petra Škvorová, Pavel Halama a Tomáš Hájek

Výběr textů a režie: principál Jiří Aubris


Podrobnosti o představení naleznete na stránkách Gymnasia Jilemnice