MONTALBAN

středa 21. listopadu 2018 od 19.00
Můj bratr kníže Václav
Erbovní sál jilemnického zámku - budova bývalého pivovaru čp. 1 (vchod přes tržnici řemesel)
dramatisace románu Josefa Lindy "Záře nad pohanstvem"
PREMIERA!

představení se uskutečňuje za finančního přispění města Jilemnice - grantový program


na repertoiru držíme:
Zvěstuji Vám pověst veleslavnou aneb Rukopis královédvorský***
Zájemci o představení nás mohou kontaktovat na adrese: montalban@volny.cz
Hrajeme zdarma, případně nepohrdneme dobrovolným vstupným k úhradě skrovných režijních nákladů (doprava).
K produkci je vhodný komornější prostor (max. 50 osob) s možností připojení k el. síti 220V.


***

Máte-li zájem o zásílání programu našich vystoupení elektronickou poštou, kontaktujte nás na adrese:
montalban@volny.cz