MONTALBAN

Zvěstuji vám pověst veleslavnou
čili Rukopis královédvorský

      K dvousetletému výročí od nálezu Rukopisu královédvorského připravujeme pásmo složené z lyrických i epických skladeb.

      Předpokládaná premiera v listopadu 2016, reprisy během roku 2017.
MONTALBAN