MONTALBAN

Stručná historie

volného ochotnického uměleckého sdružení

MONTALBAN


září 1999 - z iniciativy studentů založen při Gymnasiu a Sportovním gymnasiu Jilemnice recitační soubor


8. března 2000 - první vystoupení souboru (v Městské knihovně J. Havlíčka v Jilemnici - tím byla zachována tradice Večerů pod petrolejovou lampou z časů působení prof. Evy Červinkové na jilemnickém gymnasiu)


podzim 2002 - soubor přijal název MONTALBAN


v současnosti je Montalban volným ochotnickým uměleckým sdružením, působícím při jilemnickém gymnasiu


principálem Montalbanu byl od počátku do srpna 2012 Mgr. Jiří Aubris, tehdy středoškolský pedagog jilemnického gymnasia, od srpna 2012 je principálem Ing. Tomáš Hájek


členy Montalbanu od počátku byli a jsou zpravidla studenti a absolventi jilemnického gymnasia, z nichž někteří jsou zároveň i žáky či absolventy Základní umělecké školy v Jilemnici