MONTALBAN

Popelka nazaretská

vánoční pásmo


Účinkovali:

Jiří Aubris
Eva Bažantová
Pavel Halama
Vendula Horáčková
Eva Marie Kuželová
Veronika Roubalová
Monika Steuerová
Ondřej Šír
Hedvika Šolcová

Termíny vystoupení:

9. prosince 2003 - Obecní úřad Martinice (premiéra)
10. prosince 2003 - Dům s pečovatelskou službou Horní Branná
11. prosince 2003 - Obecní úřad Kruh u Jilemnice
12. prosince 2003 - Obecní úřad Poniklá
16. prosince 2003 - Městská knihovna Jilemnice
17. prosince 2003 - Obecní úřad Studenec


Fotogalerie:

(Po označení se fotografie otevře v novém okně.)


Klikněte pro větší obrázek    Klikněte pro větší obrázek    Klikněte pro větší obrázek    Klikněte pro větší obrázek    Klikněte pro větší obrázek    Klikněte pro větší obrázek    Klikněte pro větší obrázek    Klikněte pro větší obrázek    Klikněte pro větší obrázek    Klikněte pro větší obrázek       

Ukázky textů:

Popelka Nazaretská

Pojď, duše, usednem jak děti
tu pod keř nebe zářivý
a budeme si vyprávěti
co každý zná, co každý ví -

a před čím každý uhýbá se
(jak ty, ó duše, jako ty):
o sladké, o nejsladší kráse
nad studnou naší samoty.

O hvězdě na nebeském keři,
jež i tak mnohým zhaslým snům
dá znovu svítit pro ty, kteří
jí v srdci vystavěli dům.

IV

…Tak v pokoře a odříkání
do vůle Boží odevzdáni,
dozráli jako dobrý kvas.
Vše, co je jitřilo a hnětlo,
ustálilo se v tiché světlo,
v němž není stín a není kaz.

A tehdy řekl Král, Pán bytí:
"Čisté v těch lampách světlo svítí,
dobře můj kvas je zamísen."
I oživil ty schnoucí kmeny
a k srdci Jáchymovy ženy
vdechl svůj dávný drahý sen,

tu píseň, jež mu v mysli tkvěla
a které nyní dopřál těla,
by konečně už mohla znít,
bezednou studánku všech zpěvů;
neposkvrněnou novou Evu,
jež do ráje zas vrátí lid.

Když pak se naplnila doba,
užasli v slzách starci oba
nad sněhobílou lilií,
jež vykvetla z nich, suchých kmenů.
Děťátko jako mořskou pěnu
pojmenovali Marií.

XI

…Zde jest, Král z krále, dítko z Panny,
jež vyhojí ty temné rány,
zející v nitru národů.
A usoužená lidská stáda
vyvede z moci zlého hada
a mír jim dá i svobodu.

Ó Dítě! Než to vše se stane,
spi, spinkej, v plínkách zachumlané
a položené do slámy.
Spi, spinkej, poupě nejvonnější,
ať píseň má tě ukonejší.
Spi, sladce spinkej u mámy…

XIII

Ani den bílý nezastíní
hvězdu, jež svítí nad jeskyní -
znamení spásy pro lidi.
A přece pouze vroucí víra,
jež nebi srdce otevírá,
tu hvězdu svítit uvidí.

A tak ji také znamenali
v písmech a věštbách obeznalí
tři zbožní, moudří králové
v dalekých krajích Arábie.
I v prsou králů někdy bije
horoucí srdce takové…