MONTALBAN

Pavel Halama

Klikněte pro větší obrázek   
Nastudovaná celovečerní pásma:

Zelený Vítěz - scénář
Můj bratr kníže Václav
Přiďte pobejt aneb Pocta Janu Bucharovi
Zvěstuji vám pověst veleslavnou čili Rukopis královédvorský
Zahynu-li pod tou Bělou aneb V roce šestašedesátém...
Poudačky těch někerejch lidí
Písně veselé chudiny aneb Džbánek žákovské poesie
Tiché světlo
Úsměvy strejce Floriána
Pojizerské návraty aneb O naději
Popelka nazaretská
V propastech paměti
V roce šestašedesátém...