MONTALBAN

Jaroslav Paldus

Klikněte pro větší obrázek   
Nastudovaná celovečerní pásma:

Zelený Vítěz
Můj bratr kníže Václav
Přiďte pobejt aneb Pocta Janu Bucharovi
Zvěstuji vám pověst veleslavnou čili Rukopis královédvorský
Zahynu-li pod tou Bělou aneb V roce šestašedesátém...
Poudačky těch někerejch lidí
Tiché světlo
Úsměvy strejce Floriána